Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town – Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad – Republiek van Suid-Afrika

Die Aangewew-biskop van die Bisdom Oudtshoorn, Francisco Fortunato De Gouveia

Hoogeerwaaarde Francisco Fortunato de Gouveia D.D.
Biskop van Oudtshoorn
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Gebore op 11 Junie 1951

Seminarie studies voltooi te St. Jean Vianney Nasionale Seminarie, Pretoria
STB vanaf Die Pouslike Urbanianum Kollege, Rome
BA Kunste vanaf UNISA
Spiritualiteit vanaf Loyola Universiteit, Chicago, VSA

Priester gewy op 11 Januarie 1976

As Biskop van Oudtshoorn gekonsekreer
op 17 Julie 2010

Bisdomlike Stamboom / Apostoliese Opvolging

terug na bo | back to the top terug na tuisblad | back to home page