Parish DinneBisdom Oudtshoornr for Mothers held

From our correspondent Lucille Valentin

Heiderand, Mossel Bay, Sunday 14 May 2017: Saturday 13 May, saw the ladies of St. Blaize Catholic Church hosting the first Mother's Day dinner in honour of all mothers in the parish hall. Women old and young, Catholic and non-Catholic alike enthusiastically attended the dinner and thus lent a truly ecumenical face to the initiative. The local youth contributed by reciting poems and acting as ushers. The Parish Pastoral Council says thank you to all the ladies who worked hard to make the function a success and so doing, in humility and with love, build up their true  mother, the church.

Heiderand, Mosselbaai, Sondag 14 Mei 2017: Op Saterdag 13 Mei het die dames van St. Blaize Katolieke Kerk hul eerste Moedersdag ete ter ere van alle moeders in die parogiesaal aangebied. Vroue, oud en jonk, Katoliek en nie-Katoliek het die funksie entoesiasties ondersteun en 'n ware ekumeniese gesig aan die byeenkoms verleen. Die plaaslike jeug het bygedra deur onder andere gedigte voor te dra en as plekaanwysers op te tree. Die Parogie Pastoraleraad sĂȘ baie dankie aan al die dames wie hard gewerk het om die funksie 'n sukses te maak en in nederigheid en liefde hul werklike moeder, die kerk sodoende op te bou.

Mother's Day in Mossel Bay - click to enlargeMother's Day in Mossel Bay - click to enlargeMother's Day in Mossel Bay - click to enlarge