Present in the Diocese and on Social Media | Teenwoordigheid in die Bisdom en op Sosiale Media


Wapenskild

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town – Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad – Republiek van Suid-Afrika


Parishes, groups, organisations and sodalities from around our Diocese with a social media presence:
Parogies, groepe, organisasies en sodaliteite van uit die Bisdom met sosiale media teenwoordigheid:Find us on
FACEBOOK

Vind ons op


Facebook


PAROGIES | PARISHES

BEAUFORT-WES | BEAUFORT WEST

• Beaufort-Wes Federasie
• Beaufort West Federation

DYSSELSDORP

• St. Konrad van Parzham
• St. Conrad of Parzaham

GEORGE

• Ss. Petrus en Paulus
Ss. Peter and Paul

• St. Anne - Blanco

• St. Liborius - Parkdene

• St. Mary - Rosemoore

KNYSNA

• Knysna Federasie
Knysna Federation

MOSSELBAAI | MOSSEL BAY

• Mosselbay Federasie
• Mosselbay Federasie

OUDTSHOORN

• St. Niklaas van Flüe
• St. Nicholas of Flüe

PLETTENBERGBAAI | PLETTENBERG BAY

• St. Christopher

WORCESTER

• St. Maria Goretti

KLOOSTERS & RELIGIEUSE | CONVENTS & RELIGIOUS

• Die Kongregasie van die Oratorium
The Congregation of the Oratory
Find us on
FACEBOOK

Vind ons op


Facebook


GROEPE, ORGANISASIES & SODALITEITE | GROUPS, ORGANISATIONS & SODALITIES

• Katolieke Uur
• Catholic Hour

• Vriende van Don Bosco Jeugkamp
Friends of Don Bosco Youth Camp

• Don Bosco Jeugleierskap Akademie
• Don Bosco Youth Leadership Academy

• Bisdom Oudtshoorn Chiro Leiers
Diocese of Oudtshoorn Chiro Leaders

• St Konrad Jeug
St. Conrad Youth

• St Konrad Chiro
• St. Conrad Chiro

• St. Niklaas Altaardienaars
St. Nicholas Altar servers

• Die Oratorium Uitgewery

• St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum
St. Luigi Scrosoppi Care Centre

• Kategete Bisdom Oudtshoorn
• Catechists Diocese of OudtshoornSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save