Biskop-emeritus Edward Robert Adams


Biskop Adams se persoonlike wapenskild

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town – Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad – Republiek van Suid-Afrika

Hoogeerwaarde Biskop Edward R. Adams, Biskop van Oudtshoorn

Hoogeerwaaarde Edward Robert Adams D.D.
Biskop-emeritus van Oudtshoorn.

Gebore op 24 Mei 1934.

Seminarie studies voltooi te Urbanianum Kollege
"de Propaganda Fide", Rome.

Priester gewy op 06 Januarie 1966.

As Biskop van Oudtshoorn gekonsekreer
op 16 Julie 1983.

Ooreenkomstig die bepalinge van kanon 404§ 1 van die Universele Kerkwet
het die Heilige Vader, Pous Benedictus XVI op Vrydag 28 Mei 2010,
Biskop Adams se bedanking as herder van die Bisdom Oudtshoorn aanvaar.
Biskop Adams het die kerkwetlike aftree ouderdom van 75 jaar bereik.

Bisdomlike Stamboom / Apostoliese Opvolging 

Biskop-emeritus Edward Robert Adams se Wapenskild

terug na bo | back to the top terug na tuisblad | back to home page

Save

Save