Ons Katedraal
Our Cathedral

Die huidige Katedraal is op 06 Augustus 1967, Die Fees van die Verheerliking van Onse Here op die Berg Tabor, ingewy.

Volg die skakel hierbo vir toegang tot 'n mini-webblad toegewy aan die Katedraal Parogie.

The present Cathedral building was dedicated on 06 August 1967, The Feast of the Transfiguration of Our Lord on Mount Tabor.

Follow the link above for access to a mini-website dedicated to the Cathedral Parish.


Ons Bisdom
Our Diocese

Die Bisdom Oudtshoorn, onder die beskerming van Die Onbevlekte Hart van Maria en ‘n Suffragane Bisdom van die Metropolitaanse Aartsbisdom Kaapstad, vorm deel van die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie (SAKBK).

The Diocese of Oudtshoorn, under the patronage of The Immaculate Heart of Mary and a Suffragan Diocese of the Metropolitan Archdiocese of Cape Town, is part of the Southern African Catholic Bishops Conference (SACBC).


Ons Biskop
Our Bishop

Bishop-elect Francisco Fortunato De  Gouveia

Francisco Fortunato de Gouveia is op 28 Mei 2010 aangestel as Biskop van die Bisdom Oudtshoorn en is op 17 Julie 2010 as Biskop gekonsekreer.

Francisco Fortunato de Gouveia has been appointed Bishop of the Diocese of Oudtshoorn on 28 May 2010 and has been consecrated Bishop on 17 July 2010.

Facebook - Click|Klik

Untitled Document

Important Dates
Belangrike Datums

Have a look at the important year dates: events, anniversaries, birthdays, by clicking on the link above.
Sort the information according to your preference; alphabetical, chronological, you can even choose how many events to view.

Loer gerus na die skakel hierbo vir belangrike gebeure, herdenkings en verjaarsdae.
Sorteer die inligting na u voorkeur: alfabeties, kronologies, selfs die hoeveelheid wat vertoon word kan bepaal word.


News from around the Diocese, the Southern African and the Universal Church
Nuus vanuit die Bisdom, die Suider-Afrikaanse en die Universele Kerk

 

SACBC Justice and Peace DepartmentStatement from the Justice and Peace Department of the Southern African Catholic Bishops' Conference on the report of the Commission of Inquiry into the Marikana massacre | Pretoria, 29 June 2015

The SACBC Justice and Peace Commission has prepared two documents to mobilise critical reflection, prayer and action as the country reacts to the report of the commission of inquiry into Marikana massacre. Read the documents here: Marikana should not happen again and Monthly spiritual reflection for Christians who are activists

 

SACBC Justice and Peace DepartmentStatement from the Justice and Peace Department of the Southern African Catholic Bishops' Conference on Eskom's proposed tariff hikes | Pretoria, 18 June 2015

The SACBC Justice and Peace Commission made submission to the National Energy Regulatory Body of South Africa [NERSA] re. the proposed 25% electricity tariff hike.

Read the full statement here.

MOREOVER, we are all called TO ACTION!

 
Bisdom Oudtshoorn

Bisdomlike Jeugdag te Ss. Petrus & Paulus & die Godgewyde Lewe ...

Die Bisdomlike Jeugspan het vir die viering van die jaarlikse Jeugdag besluit om die fokus op die Godgewyde Lewe in hierdie jaar toegewy aan die Godgewyde Lewe te plaas.

Verteenwoordigers van die vroue Kongregasies, die Clarisse, die Oblate, die Kapusyne en die Susters van Voorsienigheid asook die Oratoriaanse en Pallotini-priesters werksaam in die Bisdom, het gereed gestaan om inligting oor hulle eie unieke charisma en bediening met die jeug te deel.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 50
Joomla extensions by Siteground Hosting